Sửa chửa tàu biển, machine, boandVệ sinh tàu biểnThay đổi thuyền viênTruân chuyển hàng hóa từ sân bay đến tàu và ngược lại