Truân chuyển hàng hóa từ sân bay đến tàu và ngược lạiSửa chửa tàu biển, machine, boandCung cấp công nhânCung ứng thực phẩm