Sửa chửa tàu biển, machine, boandCung ứng thực phẩmTruân chuyển hàng hóa từ sân bay đến tàu và ngược lạiThay đổi thuyền viên