Cung cấp thiết bị tàu biểnHàn XìSửa chửa tàu biển, machine, boandThay đổi thuyền viên